Vỏ nhựa mạch điện tử, driver led, chấn lưu điện kích thước 40x42mm

9.900 VND

  • Hộp nhựa kích thước 40x42mm
  • Màu: Trắng
  • Nhựa ABS