Pallet nhựa lót sàn A1 Kích thước: dài 300 x 300 x 50 mm

89.000 VND

Kích thước (cm): dài 300 x 300 x 50 mm (30x30x5cm)
Màu sắc: xanh dương

Pallet nhựa có thể lắp ghép được với nhau tạo thanh tấm pallet lớn