Pallet nhựa lót sàn A2 Kích thước: dài 400 x 400 x 50 mm

136.000 VND

Kích thước: dài 400 x 400 x 50 mm
Màu sắc: xanh dương

Pallet nhựa có thể lắp ghép được với nhau tạo thanh tấm pallet lớn