Pallet nhựa lót sàn A4 Kích thước: dài 600 x 300 x 30 mm

99.000 VND

Kích thước (cm): dài 600 x 300 x 30 mm
Màu sắc: xanh dương

Pallet nhựa có thể lắp ghép được với nhau tạo thanh tấm pallet lớn