Pallet nhựa lót sàn A3 Kích thước : dài 500 x 500 x 50 mm

210.000 VND

Kích thước : dài 500 x 500 x 50 mm
Màu sắc: xanh dương

Pallet nhựa có thể lắp ghép được với nhau tạo thanh tấm pallet lớn